Đam mỹ QT/convert có sửa tên

.

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 36 – 40 end)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 31 – 35)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 26 – 30)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 20 – 25)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 16 – 20)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 11 – 15)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 6 – 10)

[Bản QT] Kim diệp tử (chương 1 – 5)

[Bản QT] Cai Á chi thương (chương 21 – 23 end)

[Bản QT] Cai Á chi thương (chương 16 – 20)

[Bản QT] Cai Á chi thương (chương 11 – 15)

[Bản QT] Cai Á chi thương (chương 6 – 10)

[Bản QT] Cai Á chi thương (chương 1 – 5)

[Bản QT] Thiên sứ giải phẩu học – phần 3 (end)

[Bản QT] Thiên sứ giải phẩu học – phần 2

[Bản QT] Thiên sứ giải phẫu học – phần 1

[Bản QT] Hiện tượng thiên sứ – phần 1

[Bản QT] Hiện tượng thiên sứ – phần 2 (end)

[Bản QT] Cháu trai ác ma – người cậu xui xẻo (chương 1 – 13)

[Bản QT] Cháu trai ác ma – người cậu xui xẻo (chương 14 – 20)

Bản QT] Cháu trai ác ma – người cậu xui xẻo (chương 21 – 26)

[Bản QT] Cháu trai ác ma – người cậu xui xẻo (chương 27 – end)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 1 – 6)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 7 – 12)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 19 – end)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 19 – end)

[Bản QT] Sắc đế – H văn (chương 22 – 25 end)

[Bản QT] Sắc đế – H văn (chương 17 – 21)

[Bản QT] Sắc đế – H văn (chương 10 – 16)

[Bản QT] Sắc đế – H văn (chương 6 – 10)

[Bản QT] Sắc đế – H văn (chương 1 – 5)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 16 – 21 end)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 11-15)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 6-10)

[Bản QT] Chiếm hữu (chương 1-5)

.

.

.

Advertisements

7 comments on “Đam mỹ QT/convert có sửa tên

  1. Chào bạn, bạn có thể cho mình xin QT bộ Cháu trai ác ma – Người cậu xui xẻo được không, mình rất hy vọng có thể edit bộ này. Mình sẽ ghi rõ nguồn convert. Cảm ơn cậu nhé . Mail mình là nhimkishu@gmail.com

    • mình ko còn giữ raw bạn ơi T^T bạn hỏi trong các group thử nha, tại mình ngưng edit lâu rồi nên cũng bỏ hết mấy file raw/convert của truyện, bạn thông cảm nhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s