Phù sinh mộng chi Bích Lạc (drop)

.

.

.

Tác giả: Trần Ấn

Thể loại: nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, mỹ thụ

Edit: Nguyệt Phong

.

.

Bích Lạc drop

.

Chương 1

Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13

Chương 14 Chương 15

Chương 16

.

Chương 17

Chương 18 Chương 19

Chương 20 Chương 21 Chương 22

Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26

Chương 27 Chương 28 Chương 29

Chương 30 Chương 31

Chương 32

.

.

.

.

.

.

Advertisements

2 comments on “Phù sinh mộng chi Bích Lạc (drop)

  1. Pingback: Các tác phẩm của Trần Ấn « Summerbreeze's Blog

  2. Pingback: = Các Tác Phẩm của Trần Ấn / Thiên Thương = « +-. Hồng Lâu Các .-+

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s