[Khuynh Càn] – Dạ vị ương (hoàn)

.

Dạ vị ương

Tác giả: Trà Tử – Nhan Hồng

Thể loại: Khuynh Càn fanfic, cổ đại, nhất thụ nhất công, có…H (>”<)

Edit + Beta: Tuyết Lâm

.

.

.

Creative Commons License
This page is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

and protected by DMCA

DMCA.com

Based on a work at tuyetlamblog.wordpress.com.

.

.

Giới thiệu

Xì Poilll ^^

Chương 1

Chương 2 oOo.oOo Chương 3

Chương 4 oOo.oOo Chương 5

Chương 6 oOo.oOo Chương 7

Chương 8 oOo.oOo Chương 9

.

.

HOÀN

.

.

Advertisements