23 comments on “[Thích Cố] Hận Thiên

  1. Em chờ Dạ làm nhiều nhiều rồi đọc 1 thể :)). Nói thật nhớ, nhìn tên truyện này em chỉ có một suy nghĩ là : Xao chị hựn em? =)))))))

  2. Pingback: Đồng nghiệp văn « Động Màn Tơ

  3. Ta thích truyên này, cực kì thích nhá,đang trên đường lưu lạc đây, xí thêm 1 chỗ bên nhà nàng, làm hang ổ cho ta trốn, ta trúng độc lười nặng lắm rồi.

    • Vậy thì nàng cứ nằm phơi xác khô dài dài trong topic này đi, vì ta đang có ý định phơi tiếp mí chục cái xác khô nữa á =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s