[Thích Cố] – Phục thù (hoàn)

.

[Thích Cố] – Phục thù

Tác giả: Nguyệt Phong

Beta + chém chế: Tuyết Lâm

Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp văn, nhất thụ nhất công, có H

.

Giới Thiệu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chuong 5

[Link down bản Word] Phục thù

.

Hoan

.

Advertisements