[Thích Cố] Chỉ một đêm (hoàn)

.

.

Tác giả: Cố Loạn Mẫn

Edit + Beta: Dạ Lãnh

.

Link đọc

[Link down word] Chỉ một đêm

.

TRÍCH

Ta yêu ngươi, tình không biết vì đâu mà khởi

Ta hận ngươi, cũng không biết là yêu nhiều hơn một chút

.

.

Yêu, có thể ghi tâm.

Hận, cũng có thể nhập cốt.

Thời gian làm sao phai mờ được tất cả.

.

.

Advertisements

One comment on “[Thích Cố] Chỉ một đêm (hoàn)

  1. Pingback: Đồng nghiệp văn « Động Màn Tơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s