[Thích Cố] Ngọc Tuệ Nhi (hoàn)

.

.
f

.

Tác giả: Ngân Tiên Hồng Lệ

Edit: Tuyết

Beta: Tịch Dương

Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp văn cổ đại, nhẹ nhàng nhưng SE ( nay đã có HE)

.

.

.

Chương 1 . Chương 2

Chương 3 . Chương 4

Chương 5 . Chương 6

Chương 7 . Chương 8

Chương 9 . Chương 10

Chương 11 . Chương 12

Chương 13 . Chương 14

Chương 15 . Chương 16

Chương 17 . Chương 18

Chương 19 . Chương 20

Chương 21 . Chương 22

Chương 23 . CHương 24

Chương 25 . Chương 26

Chương 27

Vĩ thanh

.

[Link down bản Word]

.

.

HOÀN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s