[Thích Cố] Ô dạ đề (hoàn)

.

[Thích Cố] Ô dạ đề

Author : unknown

Th Loi: Đon văn, Đng nghip văn Thích – C, ngược tâm, kết thúc mi người t nhn xét nhé

Edit: Nguyt Phong

.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

.

[Link down bản Word] Ô Dạ Đề

HOÀN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s