[Thích cố] Tiêu bản

.
http://phongthanhvu.files.wordpress.com/2012/05/8373a6002a21caa9e850cd2f.jpg
.

Tác giả: foxsorrow

Edit: tiểu Linh

Tình trạng : từ từ lết lết lết ~~~

Thể loại: ờ thì… Thích Cố đồng nhân =))

.

.

.

Chương 1

Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13

Chương 14 Chương 15

.

.

HOÀN

.

.

.

.

.


Advertisements

One comment on “[Thích cố] Tiêu bản

  1. Pingback: Đồng nghiệp văn « Động Màn Tơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s