[Thích Cố/Lệ Cố] Mặt nạ (hoàn)

.

[Thích Cố/Lệ Cố] Mặt nạ

Tác giả: Băng Băng

Thể loại: hiện đại, ngược luyến, huynh đệ văn (Lệ – Cố) nhưng cuối cùng vẫn là Thích Cố.

Edit: Tuyết Lâm

.

.

Link đọc truyện

[Link down bản Word] Mặt nạ (Thích Cố/Lệ Cố)

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s